Projektstyring og teknisk rådgivning

Vi har en bred teknisk faglighed i Metal-Tek A/S, og vi supplerer dette med et rigtig godt netværk af andre dygtige eksperter. Det betyder, vi rådgiver og hjælper kunden med alle tekniske installationer omkring etablering af et ny produktionsanlæg eller ændringen af et eksisterende produktionsanlæg.

Dette er et udpluk af de ting, som kunne komme i spil ved et nyt anlæg, og som vi kan rådgive omkring, samt assistere med at få løst:
 • Afdækning af behov for elektriske installationer
  • Behov for ændringer i el-tavle
  • Behov for yderligere kabelføring
  • Behov for forsyningsstabilitet
 • Afdækning af vandproblematikker
  • Rensning af genbrugsvand og etablering af klaringstanke
  • Etablering af vandreservoir og opbygning af genanvendelsesmuligheder
 • Klarhed over støjproblematikker
  • Etablering af støjdæmpning
  • Forebyggelse af støj ved maskinkonstruktion
 • Afdækning af behov for trykluft
  • Afklaring af luftmængde løbende såvel som samtidigheds behov
  • Rørføring til trykluft og støjafskærmning af kompressor
 • Afdækning af kranbehov.
  • Vurdering af dækningsområde samt vurdering af løftegrejsbehov
  • Dokumentation af kran i forhold til AT
 • Afdækning af behov for udsugning.
  • Procesudsugning
  • Styring af luftfugtighed
  • Rensning for partikler
 • Økonomi
  • Costbenefit analyser
  • Investeringsbudgettering

 

Kontakt